Om Studentergården

Studentergården er et kollegium for studerende ved længerevarende kandidatuddannelser. Det sociale vægtes højt på Studentergården, hvor der er madklub på alle køkkener, et utal af sociale arrangementer samt et væld af festlige højtideligheder. Beboerne forventes at deltage aktivt i livet på Gården gennem sociale og kulturelle aktiviteter, udvalgsarbejde m.v.

Grundstenen til Studentergården blev lagt af Kong Christian X tilbage i 1922, og året efter stod kollegiet færdigt. Siden da er der blevet fremmanet en lang række traditioner, der stadig holdes i live. Det ses især ved de årlige fester, hvor der synges sange om livet omkring gårdhavens prægtige og karismatiske kastanietræer.

Kollegiet har 130 enkeltværelser. Værelserne varierer i størrelse fra 12 til 27 kvadratmeter, hvor langt de fleste værelser er på 16-17 kvadratmeter. Hvert værelse har en håndvask, mens køkken, bad og toilet er fælles.

Studentergården består af i alt 11 gange, hvor der på hver er 10-12 værelser. Gangene har hver deres navn, særpræg og traditioner.

Det koster 2300 kr. om måneden at bo på Studentergården. (Depositum er 2 måneders husleje). Huslejen inkluderer el, vand, varme og internet. Man betaler desuden 50-100 kr. om måneden til køkkenet, der dækker fællesudgifter som aviser, krydderier og andre fællesting.

Historie

Det spæde spadestik til Studentergården blev taget ved Kong Christian X, da han d. 2. februar lagde grundstenen. Selve kollegiet - som er tegnet af arkitekten Martin Borch - blev indviet d. 15. oktober 1923. 

1944 var Studentergården en af de bygninger, der blev bombet under den såkaldte schalburtage, som var tyskernes hævnaktion på modstandsbevægelsen. En plade til minde om de gårdboere, der faldt under 2. verdenskrig, blev opsat i Gårdens murværk.

Hvor gården førhen kun var bosat af mænd blev det i 1971 også muligt for kvinderne at bo på Studentergården. I samme åndedrag blev betegnelsen alumneforeningen Gårdbrodersamfundet ændret til Gårdboersamfundet. 

Studentergården kommer med på noderne i 1997, da der installeres computernetværk mellem alle værelser, så gårdboerne nu kan gå på internettet. Og året efter - i 1998 - fejrer Studentergården sit 75 års jubilæum.

I 2018 fejrer Studentergården 95-års fødselsdagen og næste gang at kollegiet fylder rundt, har det eksisteret i intet mindre end 100 år.  

Faciliteter

På Studentergården er det muligt at finde faciliteter til fritid- og studieaktiviteter, som hver især bliver varetaget af en embedsmand eller -kvinde. Udover nedenstående er det også muligt at låne lysbilledfremviser, mikroskop, diverse spil og penge af Lånekassen.

Til fritid
- Festsal
- Dejlig have
- Hyggeligt gårdmiljø med kastanietræer, flagstang og pergola med grill
- Bordtennisrum, bordfodbold, dart og billard
- Cykelkælder med cykelværksted
- Musikrum
- Egen købmandsbutik, Porteren
Café
- Værksted og hobbyrum
- Tennisbane og fitnessrum (bedre kendt som Bøfkælderen)
- Vinkælder
- Ølbrygning

Til studierne
- Netværk - adgang til internettet
- Fælles printere og scanner
- Studierum og bibliotek

Til praktiske formål
- Festkøkken med opvaskemaskine og en stor ovn
- Genbrugsrum, hvor vinflasker, andet glas, brugte batterier, lavenergipærer, kasseret maling m.v. opmagasineres og senere hentes
- Loftrum til opbevaring af ejendele og orlovsrum
- Postrum
- Vaske- og tørrerum 

Administration

Nedenfor følger en beskrivelse af gårdens selvstyre:

Gårdstyre

Gårdstyret - som er Studentergårdens betegnelse for beboerrådet - består af både en vingårds-, økonomi-, ordens- og netgårdsmester samt en older. Sammen med eforen varetages den daglige ledelse og gårdkassen bestyres. Selve politikken, der ligger som fundament for den daglige ledelse, besluttes på Gårddagen, som afholdes en gang hvert halve år. Større faste arbejdsopgaver i løbet af året er behandling af ansøgninger om optagelse på Studentergården, drøftelse af budget for det næste finansår og initiativtagelse til de store gårdfester såsom Kastaniefesten. Derudover tager Gårdstyret problemstillinger op, som de selv og andre gårdboere finder relevante. 

Gårdstyremøderne er åbne, bortset fra ved personsager.

Efor

Lektor Annette Bruun Jensen er Studentergårdens Efor og fungerer som administrator og daglig leder. Eforen står for gårdens regnskaber, modtager husleje og har kontakten med ansøgere og nyindflyttere.

Som efor er hun desuden med til fællesarrangementer som Årsfesten, Studentergårdens fødselsdag, og hun står for drøftelse af fundraising med bestyrelsen.

Bestyrelse

Studentergården styres af Studentergårdens Bestyrelse, der samles 2 gange om året. Den består af de fem gårdstyremedlemmer (beboere) og fem eksterne medlemmer valgt af Københavns Universitets Konsistorium. De konsistorievalgte medlemmer skal være heltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere ved Københavns Universitet eller en anden højere læreanstalt i hovedstadsområdet. Også personer der på anden vis nyder almen akademisk respekt kan agere som konsitorievalgt medlem. 

Eforen er sekretær for Bestyrelsen, der står for den overordnede ledelse af Studentergården. Til bestyrelsesmødet vedtages det endelige budget og den endelige prioritering af studerende, der ønsker optagelse på Studentergården.

Portneren

Portneren er Studentergårdens vicevært, som står for gårdens praktiske vedligeholdelse, småreparationer, rengøring m.m. 

Portneren har bolig i porten over for eforboligen.

Fundats

STUDENTERGÅRDENS FUNDATS