Om Gårdboersamfundet

Gårdboersamfundet er foreningen for gamle gårdbrødre og -søstre. Gårdboersamfundet afholder en række forskellige arrangementer for gamle og nuværende gårdboere, og deltager desuden i det daglige liv på Studentergården ved at uddele legater og yde økonomisk støtte til større projekter som indkøb af lys til Bøfkælderen eller udgivelse af jubilæumsskrifter.

Arrangementer

Gennem tiderne har Gårdboersamfundet afholdt en række forskellige arrangementer i samarbejde med Gårdstyret, eforen og beboerne. De sidste par år tæller arrangementerne bl.a.:

Fortælleaften med tidligere gårdboere
- Sangaften (med sange fra Studentergårdens egen sangbog)
- Smagning af danske vine
- Kammermusikaften
- Forfatteraftener

Legater

Gårdboersamfundet uddeler hvert år 5 legater til gårdboere, som har ydet en særlig indsats for Studentergården. Legaterne uddeles under Studentergårdens traditionsrige årsfest i oktober. Ved samme lejlighed præmierer Gårdboersamfundet aftenens bedste underholdningsindslag med 500 kr.

Medlemskab

Der er to typer medlemskaber af Gårdboersamfundet. Tidligere beboere har mulighed for at blive livsvarige medlemmer ved at betale et engangsbeløb på den til enhver tid gældende husleje. Et almindeligt medlemsskab koster et årligt kontingent på 150 kr.

Gårdboersamfundets medlemmer modtager nyheder om livet på Studentergården og historier fra gamle dage, ligesom alle medlemmer bliver indbudt til årsfesten og øvrige arrangementer. 

Alle gamle gårdbrødre og -søstre kan blive medlemmer ved at tage kontakt til gaardboersamfundet.

Gaver modtages gerne og vil udelukkende blive brugt til legater og anden form for støtte til Studentergårdens beboere.

Gårdboersamfundets bestyrelse

Bestyrelsen vælges årligt til Studentergårdens Årsfest, og desuden er Eforen og en nuværende gårdboer.

Kontakt

Formand Mathias Dalhoff-Daugbjerg og resten af bestyrelsen kan kontaktes på gaardboersamfundet (snabela) gmail.com.

Følg desuden Gårdboersamfundet på Facebook.