Administration

Nedenfor følger en beskrivelse af gårdens selvstyre:

Gårdstyre
Gårdstyret – som er Studentergårdens betegnelse for beboerrådet – består af både en Fonds-, økonomi-, ordens- og netsgårdmester samt en older. Sammen med eforen varetages den daglige ledelse og gårdkassen bestyres. Selve politikken, der ligger som fundament for den daglige ledelse, besluttes på Gårddagen, som afholdes en gang hvert halve år. Større faste arbejdsopgaver i løbet af året er behandling af ansøgninger om optagelse på Studentergården, drøftelse af budget for det næste finansår og initiativtagning til de store gårdfester såsom Kastanjefesten. Derudover tager Gårdstyret problemstillinger op, som de selv og andre gårdboere finder relevante. Gårdstyremøderne er åbne, bortset fra ved personsager.

Efor
Lektor Annette Bruun Jensen er Studentergårdens Efor og fungerer som administrator og daglig leder. Eforen står for gårdens regnskaber, modtager husleje og har kontakten med ansøgere og nyindflyttere. Som efor er hun desuden med til fællesarrangementer som Årsfesten, Studentergårdens fødselsdag, og hun står for drøftelse af fundraising med bestyrelsen.

Bestyrelse
Studentergården styres af Studentergårdens Bestyrelse, der samles 2 gange om året. Den består af de fem gårdstyremedlemmer (beboere) og fem eksterne medlemmer valgt af Københavns Universitets Konsistorium. De konsistorievalgte medlemmer skal være heltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere ved Københavns Universitet eller en anden højere læreanstalt i hovedstadsområdet. Også personer der på anden vis nyder almen akademisk respekt kan agere som konsistorievalgt medlem. Eforen er sekretær for Bestyrelsen, der står for den overordnede ledelse af Studentergården. Til bestyrelsesmødet vedtages det endelige budget og den endelige prioritering af studerende, der ønsker optagelse på Studentergården.

Portneren
Portneren er Studentergårdens vicevært, som står for gårdens praktiske vedligeholdelse, småreparationer, rengøring m.m. Portneren har bolig i porten over for eforboligen.

Fundats
Studentergårdens fundats kan findes her: