Om optagelse på Studentergården

Det er vigtigt, at du har tid til at deltage i hverdagslivet på gården, samt at du er interesseret i at engagere dig i kollegiets udvalg og arrangementer. Det forventes i øvrigt, at gårdboerne aktivt – selvfølgelig med udgangspunkt i deres egne forudsætninger og kompetencer – tager del i vedligeholdelse, forbedringer og fornyelser af gårdens faciliteter. Har Studentergården vakt din interesse, og har du lyst til at bo sammen med os, opfordrer vi dig til at søge om optagelse. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. marts og 1. oktober kl 12.00. I løbet af et halvt år bliver der løbende typisk 15-20 værelser ledige, efterhånden som beboere flytter ud. Vær opmærksom på, at der typisk går 3-9 måneder fra ansøgningsfristen, til man rent faktisk kan flytte ind. Har du brug for et værelse nu, kan du prøve at få en fremleje. Vi opfordrer studerende fra alle lange videregående uddannelser til at søge om optagelse, men gør opmærksom på, at vi hver gang får mange flere ansøgninger, end vi kan imødekomme. Kommer du ikke ind første gang du ansøger, kan du kontakte vores efor og få en begrundelse, og du er meget velkommen til at forsøge igen i næste runde.

Formelle adgangskrav

For at komme i betragtning skal du opfylde følgende formelle krav:

  • Du skal være i gang med en lang videregående uddannelse, f.eks. på KU, DTU, Musikkonservatoriet eller lignende ved ansøgningstidspunktet.
  • Du skal have bestået 60 ECTS points på en lang videregående uddannelse ved ansøgningstidspunktet.

Ansøgningen

Du skal vedhæfte følgende dokumentation i din ansøgning:

  • En motiveret ansøgning på maksimalt 3200 anslag.
  • Studiedokumentation

Du skal ikke inkludere billeder af dig selv eller dit eget navn i den motiverede ansøgning, da der tilstræbes en anonymiseret ansøgningsproces.

Det er vigtigt at studiedokumentationen er i orden i ansøgningen. Du skal vedlægge studiedokumentation for indskrivning (aktivt studerende) og de beståede point. Du kan finde en vejledning til korrekt studiedokumentation her:

Vi læser ikke andre dokumenter end de efterspurgte på ansøgningssiden. Undlad derfor at sende anbefalinger og lignende unødvendig dokumentation.

Spørgsmål

Du er velkommen til at skrive til info@studentergaarden.dk, hvis du har spørgsmål til den påkrævede studiedokumentation eller ansøgningsprocessen. Vær opmærksom på, at der ved spørgsmål per mail godt kan forekomme længere svartid, da mailen besvares af frivillige beboere i Gårdstyret. Vi gør dog vores ypperste for at svare så hurtigt som muligt! 

Ansøgningssiden

Optagelse på Studentergården sker gennem kollegiets ansøgningsside. Du skal uploade ansøgningen gennem det digitale ansøgningsskema her: https://ansogning-sg.dk/.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Åben Gård Arrangement

Hvert halve år afholder vi Åben Gård et par uger før ansøgningsfristen. Her kan du høre mere om kollegiet, blive vist rundt og møde nuværende beboere. Du kan godt søge om en plads, selvom du ikke har besøgt gården i forbindelse med Åben Gård. Se gerne siden “Åben Gård” for næste Åben Gård arrangement.