Om Gårdboersamfundet

Gårdboersamfundet er foreningen for gamle gårdbrødre og -søstre. Gårdboersamfundet afholder en række forskellige arrangementer for gamle og nuværende gårdboere, og deltager desuden i det daglige liv på Studentergården ved at uddele legater og yde økonomisk støtte til større projekter som indkøb af lys til Bøfkælderen eller udgivelse af jubilæumsskrifter.

Arrangementer
Gennem tiderne har Gårdboersamfundet afholdt en række forskellige arrangementer i samarbejde med Gårdstyret, eforen og beboerne. De sidste par år tæller arrangementerne bl.a.:
– Fortælleaften med tidligere gårdboere
– Sangaften (med sange fra Studentergårdens egen sangbog)
– Smagning af danske vine
– Kammermusikaften
– Forfatteraftener

Legater
Gårdboersamfundet uddeler hvert år 5 legater til gårdboere, som har ydet en særlig indsats for Studentergården. Legaterne uddeles under Studentergårdens traditionsrige årsfest i oktober. Ved samme lejlighed præmierer Gårdboersamfundet aftenens bedste underholdningsindslag med 500 kr.

Medlemskab

Der er to typer medlemskaber af Gårdboersamfundet. Tidligere beboere har mulighed for at blive livsvarige medlemmer ved at betale et engangsbeløb på den til enhver tid gældende husleje (pt 2300 kr.). Et almindeligt medlemskab gælder 5 år ad gangen og koster et kontingent på 500 kr. Gårdboersamfundets medlemmer modtager nyheder om livet på Studentergården og historier fra gamle dage, ligesom alle medlemmer bliver indbudt til årsfesten og øvrige arrangementer. Alle gamle gårdbrødre og -søstre kan blive medlemmer ved at udfylde denne formular og indbetale det valgte kontingent til 5322-0248561.

Gaver modtages gerne og vil udelukkende blive brugt til legater og anden form for støtte til Studentergårdens beboere.

Gårdboersamfundets bestyrelse
Bestyrelsen vælges årligt til Studentergårdens Årsfest, og desuden er Eforen og en nuværende gårdboer.

Kontakt
Forpersonen og resten af bestyrelsen kan kontaktes på gaardboersamfundet@gmail.com. Du kan desuden følge Gårdboersamfundet på facebook.